XurxoDiz

Polo de agora, vou transmitir unha partida de rol en galego. Se vai ben, veremos que máis fago 🙂