ToninhoMiguez

Persoa perenne de ascendencia celta, nativo da Europa atlántica(Galiza).De carácter frío,crú e acedo